Α. Τριανταφυλλίδης: Η ΝΔ εξυπηρετεί τα δάνειας της ύψους 210 εκατ. ευρώ και το ΠΑΣΟΚ τα 150 εκατ. ευρώ στις τράπεζες;

Ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονίκης Α.Τριανταφυλλίδη για τα δάνεια των κομμάτων: "Το ζήτημα των χρεών, των δανεικών και αγύριστων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παραμένει ανοιχτό και γεννά πλήθος ερωτημάτων σε σχέση με την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών, την ισονομία και την ισοπολιτεία. Τα ερωτήματα προκύπτουν κυρίως σχετικά με τη βούληση των πιστωτικών ιδρυμάτων να απαιτήσουν την επιστροφή των χορηγηθέντων και μηδέποτε επιστραφέντων δανείων. Η βούληση αυτή των τραπεζών απέναντι στα κόμματα εξουσίας πρέπει να προκύπτει από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως οι ενέργειες στις οποίες πλειοδοτούν όταν απέναντί τους δεν βρίσκονται τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο, αλλά απλοί πολίτες-δανειολήπτες
Οι τράπεζες εισπράττουν κανονικά τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στα κόμματα της Ν.Δ., ύψους 210 εκατ. και του ΠΑΣΟΚ, ύψους 150 εκατ. και αν τα εν λόγω κόμματα ως δανειολήπτες είναι συνεργάσιμοι με τις τράπεζες;
με ποιες εμπράγματες διασφαλίσεις έλαβαν Ν.Δ και ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα παραπάνω δάνεια, όπως κινητές και ακίνητες αξίες, που να καλύπτουν το ύψος των δανείων, καθώς επίσης στην περίπτωση που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα συγκεκριμένα δάνεια αν οι τράπεζες θα προσωποποιήσουν-εξατομικεύσουν τις απαιτήσεις τους, ζητώντας την κατάσχεση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, νομικών και φυσικών προσώπων;"
 
23/2/2016Α