4.520.600 ευρώ στα πολιτικά κόμματα για την πρώτη δόση της κρατικής επιχορήγησης τους για το 2016