Αλ.Τσίπρας: Σύντομα θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016

Αλέξης Τσίπρας: "Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, που θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων για την απομείωση του χρέους. Όλα αυτά θα έχουν αλυσιδωτές αντιδράσες θετικές, ώστε να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να αρθούν πλήρως τα capital controls. Βασική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι η επίτευξη ενός διττού στόχου: ανάκαμψη με κοινωνική δικαιοσύνη, με ταυτόχρονη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο ΟΟΣΑ συμμερίζεται την άποψη ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στην ανάκαμψη, φέτος.Τα συμπεράσματα του ΟΟΣΑ θα ενισχύσουν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με του θεσμούς, διαπραγματευόμαστε όχι μόνο με βάση τις ανάγκες μας αλλά και τα πραγματικά δεδομένα."
 
10/3/2016