Δημήτρης Αβραμόπουλος: Δεν τέθηκε ποτέ θέμα εξόδου χώρας από τη Σένγκεν

Δημήτρης Αβραμόπουλος: "Δεν έχει ποτέ τεθεί θέμα για ενίσχυση στρατιωτική των συνόρων της FYROM, όπως και δεν τέθηκε ποτέ θέμα εξόδου χώρας της ΕΕ από τη Σένγκεν. Η Ευρώπη λέει στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες που διέπουν τη συνθήκη Σένγκεν, ποτέ όμως επίσημα δεν έγιναν συζητήσεις για «μικρή Σένγκεν». Οταν παρατηρούνται ελλείψεις ή προβλήματα, η Ευρώπη έρχεται και λέει διορθώστε τα. Δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση. Κάθε χώρα πρέπει να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία των hot spots θα εκταμιευθούν και τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας. Aν η κατασκευή των hot spots είχε γίνει νωρίτερα θα είχαν αποφευχθεί πολλά από αυτά τα οποία και επιβάρυναν τα νησιά. Τόσο οικονομικά όμως όσο και πολιτικά η Ελλάδα δεν είναι μόνη της."

9/2/2016