Κομισιόν: Η Κυβέρνηση είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και είναι μέρος του μνημονίου

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε πως: "Η πώληση των τηλεοπτικών αδειών στην Ελλάδα αποτελεί μέρος του μνημονίου και έχει στόχο την είσπραξη δημοσιονομικών εσόδων. Ο διαγωνισμός πρέπει να γίνει με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αποκλειστική αρμόδια να καθορίσει τη διαδικασία (του διαγωνισμού) είναι η κυβέρνηση. Η πώληση των αδειών προβλέπεται στο πρόγραμμα προσαρμογής (μνημόνιο), στο πλαίσιο των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί, αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο διαγωνισμός δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη, ούτε έγινε συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών. Ωστόσο, αρμόδιο για να καθορίσει τη διαδικασία πώλησης των αδειών είναι το κράτος μέλος, στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα, δεδομένου ότι η Ε.Ε. δεν έχει κοινή πολιτική στον εν λόγω τομέα."

11/2/2016