Κυριάκος Μητσοτάκης: Η νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε χρειάζεται νέο Σύνταγμα

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Η νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε χρειάζεται νέο Σύνταγμα και η αναθεώρηση πρέπει να ξεκινήσει από αυτή τη Βουλή. Χρειαζόμαστε ένα Σύνταγμα που θα διασφαλίζει την κυβερνητική θητεία. Είναι απαραίτητο στο πλαίσιο ενός κοινοβουλευτικού συστήματος να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των κυβερνητικών κύκλων που μπορεί να γίνουν και 5ετείς. Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να διακόπτει τον βίο μιας κυβέρνησης ενώ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες με επίκληση προσχηματικού εθνικού θέματος."
Oι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία ενός νέου Συντάγματος:
Ένα Σύνταγμα που θα διασφαλίζει την κυβερνητική θητεία με κατάργηση της δυνατότητας πολιτικών ελιγμών που κατατείνουν στην πρόωρη διάλυση της Βουλής
Που θα αναβαθμίζει τη Βουλή απεμπλέκοντάς την από δικαστικές λειτουργίες που δεν της ανήκουν και τελικά μειώνουν το κύρος της (κατάργηση άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών)
Που θα αναβαθμίζει το  ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να αλλάζει τον τρόπο εκλογής του
Αναπτυξιακό με κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων με ασφαλές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον
Που θα απομονώνει την Κυβέρνηση από τη δικαστική λειτουργία, χωρίς συμμετοχή στην επιλογή δικαστών και με ενίσχυση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών
Που θα καταργεί το μονοπώλιο της δημόσιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ριζική τροποποίηση του άρθρου 16
Ευέλικτο που αναθεωρείται με διαδικασία απλούστερη.
 
28/3/2016