Προκόπης Παυλόπουλος: Πριν απ όλα είναι ο άνθρωπος και όχι το νόμισμα και η οικονομία

Προκόπης Παυλόπουλος: «Τούτη τη στιγμή δύο μεγάλες δυσκολίες, δύο μεγάλες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας και αφορούν όλους τους Ευρωπαϊκούς Λαούς και όλους τους Ευρωπαίους Ηγέτες:  Η πρόκληση της οικονομικής κρίσης που θα γίνει βαθύτερη, μέσα στην οποία οφείλουμε να υπερασπισθούμε τον Άνθρωπο και το Κοινωνικό Κράτος.  Και το άλλο πρόβλημα, είναι το προσφυγικό, το οποίο δείχνει ότι και στη σημερινή εποχή είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι ότι το κέντρο βάρους των δημοκρατικών κρατών και λαών είναι το νόμισμα και η οικονομία.  Είναι πριν απ' όλα ο Άνθρωπος, είναι η Δικαιοσύνη.  Πρέπει λοιπόν, να εμπνευσθούμε για να κάνουμε πράξη αυτές τις αξίες και τις αρχές.  Να γυρίσουμε πίσω πάνω στις αρχές και στις αξίες πάνω στις οποίες το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δημιουργήθηκε» 

2/2/2016