Προκόπης Παυλόπουλος: Σε παρακμή το κράτος δικαίου, λόγω πολυνομίας, κακονομίας και νεοφιλελευθερισμού

Προκόπης Παυλόπουλος: "Σε φάση παρακμής στην Ελλάδα και διεθνώς βρίσκεται το Κράτος Δικαίου. Κύριες αιτίες αυτής της παρακμιακής πορείας του κράτους δικαίου είναι η πολυνομία και η κακονομία. Αφού λόγω αυτών ούτε ο διοικούμενος μπορεί να ξέρει με ακρίβεια τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος αλλά ούτε τα ίδια τα κρατικά όργανα προλαβαίνουν να ενημερωθούν επαρκώς ως προς τη νομοθεσία. Με αποτέλεσμα να παρανομούν συχνά εν αγνοία τους. Αυτό αυξάνει γεωμετρικά τις δικαστικές υποθέσεις, στη συνέχεια η δικαιοσύνη -και κυρίως η διοικητική δικαιοσύνη- δέχεται τεράστιο αριθμό υποθέσεων, τις οποίες δεν μπορεί να δικάσει εγκαίρως. Μια άλλη αιτία της παρακμιακής πορείας του κράτους δικαίου, είναι η νεοφιλελεύθερης αντίληψης «απορρύθμιση», η οποία οφείλεται στην «απέχθεια» του νεοφιλελευθερισμού προς την κρατική δράση. Έτσι συναντάμε πια συχνά από τη μια πλευρά κανόνες δικαίου που δεν προέρχονται από δημοκρατικώς εκλεγμένα όργανα (π.χ. διεθνή λογιστικά πρότυπα). Και, από την άλλη, όργανα εκτός του κρατικού κορμού, και μάλιστα ως και όργανα των "Αγορών", που "σφετερίζονται" κρατικές αρμοδιότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ιδιωτικοί ελεγκτικοί οργανισμοί για τις τράπεζες και, γενικότερα, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες που ελέγχουν, αμέσως ή εμμέσως, ακόμη και φορολογικές υποθέσεις πολιτών".
 
17/3/2016